motor-768750_1280

Въз основа на заявки на наши клиенти – работодатели предлагаме работни места на инжинери и кадри с технически специалности в цяла Германия. Ако тьрсите професионално развитие в Германия можем да ви помогнем и при тьрсенето на езиков курс, на  жилище или при интеграцията ви в чуждата страна.

Интересуващите се могат да изпратят своята кандидатурa (на немски език) по електронна поща на адрес: recruiting (at) personal-alemania.com