Medycyna i pielęgniarstwo

group of students working at the laboratoryNajwiększym zapotrzebowaniem w Niemczech jest personel medyczny. Niemiecki system edukacji nie zapewnia wystarczającej liczby personelu medycznego. W związku z powyższym, szpitale i kliniki poszukują pracowników poza granicami Niemiec. Spowodowało to wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych sanitariuszy z zagranicy. Tendencja ta będzie się utrzymywać w ciągu następnych lat. Ponadto, progresywne starzenie się społeczeństwa, prowadzi do wzrostu liczby osób, które wymagają specjalnej opieki medycznej.

W celu zaspokojenia podwyższonego zapotrzebowania na personel medyczny, firma JAG Personal poszukuje przede wszystkim pielęgniarek/pielęgniarzy oraz lekarzy, którzy zainteresowani są przyjazdem do Niemiec, w celu podjęcia pracy. Za naszym pośrednictwem mogą Państwo szybko i skutecznie wejść na niemiecki rynek pracy, rozpoczynając pracę na korzystnych warunkach, z możliwością rozwoju swojej kariery zawodowej. Jak wiadomo, znajomość języka bardzo ułatwia cały ten proces.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV w języku niemieckim na adres: recruiting@personal-alemania.com